O diario verde

imagen noticia

IES Chapela (Redondela, Pontevedra)
1º ESO

Christian Fernández Silva - María Formigo Rodríguez - Kevin Mariño Rivas - Aroa Martínez Campelos - Sara Pedrido García - Carmen Piñeiro Figueroa - Cristina Rodríguez Pereira - Rubén Rodríguez Pérez -Yago Saavedra Prieto - Ramón Sampayo Alejandro - Miguel Soler García -Patricia Soto Valladares - Daniel Torres Requena - Candela Varela Castelao - Zaida Varela Padín - Alasne Vázquez Romay - Adrián Darriba Domínguez - Diego Dasilva Rey - Ana Isabel Espiño Rodríguez - Alba María Fernández Rodríguez - Alba Garrido Comesaña - Ariana Iglesias Novas - Víctor Iglesias Rodríguez - Diego José Lago Cabaleiro - Marta Lago Otero - Iria López Iglesias - Andrea López Vázquez - Pablo Martínez Barreiro - Tomás Andreu Otero Robinson - Samantha Rodríguez Puccioni - Almudena Sobral Freijeiro - Natalia Vieitez Paz - Noelia Abalo Alvariño - Nagore Alonso Álvarez - Iván Alonso Salgueiro - Aroa Álvarez Cabaleiro - José Antonio Ballesteros Otero - Tatiana Barbeito Rodríguez - Dolores Mikaela Bell Nogueiras - Iván Bernárdez Bouzó - Olalla Blanco Crespo - Elsa Botello Rodríguez - Adrián Cameselle Martín - Alexandre Carreira Buján - Alejandra Figueroa Rodríguez - Abel Gil Erquicia - Brayan Enrique López Hernández - Erick Martín Caride

No IES Chapela existe unha organización particular para traballar os temas transversais na titoría, o que no quita para que en cada materia sexan tocados os que se consideren convenientes. O alumnado ao entrar no instituto conta cunha libreta de titoría que se irá elaborando ao longo dos 4 cursos da ESO. A libreta rota co/coa alumno/a, cada vez que pasa de curso as libretas se reorganizan e cada quen segue traballando na súa libreta. Ao finalizar a ESO cada alumno/a ten editado o seu propio “caderno de temas transversais”.

 
0 comentarios nesta entrada.