Un acordo familiar

CEIP de Lourido (Poio, Pontevedra)
6º Primaria

Sofía García Cochón
Area Illán Rodríguez
Javier López Viñas

O proxecto realizado parte dun traballo de plástica sobre o aforro de auga e enercía eléctrica que se reconvertiu nun conto narrado. A través da realización deste proxecto se traballaron, entre outras, a competancia en comunicación lingüístuica, competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico, tratamento da información e competencia dixital, competencia social e cidadá, competencia cultural e artística, competencia para aprender a aprender e autonomía e iniciativa persoal.

 
0 comentarios nesta entrada.