A Terra está en rebeldía

I.E.S. Nosa Señora dos Ollos Grandes
1º ESO

30 alumnos


É unha posta en escena representando unha Terra de fai tempo(Terra feliz) e unha Terra de agora(Terra rebelde) que está enfadadísima do trato que lle fan. Os demais persoaxes tratan de axudala propoñendo certas medidas para que volva ser como antes.

 
0 comentarios nesta entrada.