Climoxornal

I.E.S. de Arzúa
3º ESO

Rocio Mato Cajide
Estefanía Cotón Vázquez
Iván García López

Imos relatar mediante a presentación dun climoxornal que é o que ocorre co cambo climático.

 
0 comentarios nesta entrada.