O Cambio Climático

I.E.S. Campo de San Alberto
1º ESO

Hugo García Crende

Fixen un pequeno documental sobre o cambio climático. Empeza con unha explicacion do que esta a ocorrer e unha animacion do efecto invernadoiro. Despois vai explicando con video cousas que estan a ocorrer.

 
0 comentarios nesta entrada.