A contaminación

I.E.S. Fragas do Eume
1º ESO

Cesar Vargas Collazos
Noélia Regueiro Espada
Lydia Varela Barros

Con este vídeo intentamos demostrar tódolos estragos que causamos.

 
0 comentarios nesta entrada.