Diario dunha Terra triste

I.E.S. de Allariz
3º ESO

Icía Nogueiras Padrón
Ana Cabido Cid
Samanta Plácido Gavilanes

A través dunha presentación a modo de vídeo e utilizando frases célebres, tentamos sinalar que lle está ocorrendo e lle ocorrerá ó noso planeta se non lle botamos unha man. Na presentación tamén indicamos o que podemos facer para que a “nosa” Terra sexa “feliz”.

 
0 comentarios nesta entrada.